Zapraszamy na badania krwi.

Badania krwi

Badania krwi Żychlin, Zgierz Biała

Badania: krew, mocz, kał

Pobieranie krwi codziennie

Poniedziałek – Piątek w godz. 8 – 10

 • Wyniki dostępne już tego samego dnia przez Internet
 • Badania krwi ze skierowaniem od lekarza są bezpłatne
 • Możesz wykonać dowolne badania krwi odpłatnie, bez skierowania od lekarza

Przed badaniem krwi warto odwiedzić lekarza rodzinnego i skonsultować z nim aktualny stan zdrowia. Lekarz rodzinny może skierować na darmowe badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem lub aktualnym stanem zdrowia pacjenta. Decyzję o konieczności i wyborze rodzaju badań podejmuje za każdym razem lekarz na podstawie zaistniałych wskazań medycznych.
Podstawowym badaniem krwi jest morfologia, która dostarcza wielu cennych informacji o stanie zdrowia i może pomóc we wczesnym wykryciu wielu chorób. U osób dorosłych zaleca się wykonywanie morfologii krwi co najmniej raz w roku. Wybór badań podyktowany jest na ogół stanem zdrowia, a także tym, jakie informacje o stanie zdrowia chcemy uzyskać.

Jak się przygotować do badania krwi?

Jeśli jest taka możliwość, przygotowanie do badania krwi warto zacząć już na 3 dni przed badaniem:

 • zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego
 • nie pij alkoholu i nie stosuj innych używek

Na jeden dzień przed badaniem:

 • zadbaj o lekkostrawną dietę.

Na około 12 godzin przed pobraniem krwi:

 • zrezygnuj ze spożywania posiłków, picia kawy i herbaty.

W dniu badania krwi:

 • bądź na czczo, możesz wypić ewentualnie do 2 szklanek wody
 • przyjdź do laboratorium rano – koniecznie na czczo (chyba, że lekarz zaleci inaczej)
 • jeżeli przyjmujesz leki na stałe, zrób badania krwi najlepiej przed przyjęciem leków
 • bezpośrednio przed pobraniem krwi usiądź na około 15 minut.
  Dzięki temu wyniki będą najbardziej wiarygodne.
  Nawet niewielki wysiłek fizyczny (np. spacer z domu do przychodni) może mieć wpływ na wyniki badań.

Po pobraniu krwi należy przez kilka minut uciskać miejsce wkłucia igły gazikiem. Jeśli krew pobierana była z żyły łokciowej, to bardzo ważne jest, że ręki tej nie należy zginać, należy natomiast uciskać miejsce wkłucia na wyprostowanej ręce.

Rodzaje badań:

 • Badania krwi hematologiczne (morfologia krwi, OB)

  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 • Badania krwi biochemiczne i immunochemiczne

  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferryny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • trójglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza keratynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • Badania moczu

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 • Badania kału

  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 • Badania układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 • Badania mikrobiologiczne

  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 • Budżet powierzony diagnostyczny

  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty CCP
  • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)
  • przeciwciała anty-HCV
  • antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
  • antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny
  • strep-test
 • Budżet powierzony opieki koordynowanej

  • BNP (NT-pro-BNP
  • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca przezklatkowe
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur