Co to jest budżet powierzony?

Budżet powierzony opieki koordynowanej przede wszystkim ma na celu ułatwienie pacjentowi dotarcia do kompleksowej diagnostyki i terapii w zdiagnozowanej chorobie przewlekłej. Dodatkowo ma zapewniać stworzenie i realizowanie w ramach jego poradni Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Budżet powierzony stawia nacisk także na profilaktykę – jest to bardzo ważny aspekt działania prewencyjnego – lekarz ma za zadanie wychwycić pacjentów z grup ryzyka oraz wprowadzić odpowiednie środki, aby zapobiec rozwojowi choroby przewlekłej. Nad całym procesem opieki koordynowanej zawsze czuwa koordynator- jest to w każdej placówce osoba, która dba aby wdrażane leczenie oraz działania profilaktyczne były wprowadzane jak najszybciej.

Kto może skorzystać z budżetu powierzonego?

Środki z budżetu powierzonego opieki koordynowanej przewidziane są do diagnostyki i leczenia pacjentów pełnoletnich, którzy ukończyli 18 lat.

Skorzystać mogą zarówno pacjenci wymagający postawienia rozpoznania choroby przewlekłej, a także Ci, którzy już posiadają zdiagnozowaną chorobę, a na przykład konieczna jest zmiana leczenia farmakologicznego.

Zostaw komentarz