Czym jest profilaktyka zdrowotna?

Profilaktyka to działania, których celem jest zapobiegnięcie powstawania chorób, urazom oraz wszelkim problemom ze zdrowiem przez zastosowanie celowanych strategii i metod. Jej celem jest utrzymanie pacjenta w jak najlepszym zdrowiu, niedopuszczenie do wystąpienia chorób, oraz zminimalizowanie skutków tych chorób, które już u pacjenta wystąpiły.

Profilaktyka dotyka  różnych dziedzin życia:

 •  zdrowia fizycznego
 • zdrowia psychicznego
 • aspektów społecznych.

Przykładami profilaktyki są na przykład:

 • szczepienia ochronne,
 • badania lekarskie,
 • prawidłowa dieta,
 • regularna aktywność fizyczna,
 • niestosowanie substancji szkodliwych takich jak np. papierosy, nadużywanie alkoholu,
 • zachowanie higieny osobistej,
 • edukacja prozdrowotna pacjentów,
 • terapia zajęciowa,
 • wsparcie społeczne

Profilaktyka to bardzo ważny element prowadzenia zdrowego stylu życia, daje możliwość zapobiegania różnym chorobom oraz pozwala zminimalizować ryzyko ich pojawienia się lub pogarszania stanu już istniejących chorób przewlekłych.

Zostaw komentarz